Kalite

Ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirerek müşteri memnuniyetini, ev ürünleri sektöründeki rekabet gücümüzü artırmak.

Çevre

Çevreyle ilgili konularda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara, müşteri gerekliliklerine ve diğer şartlara uymak.

İş Sağlığı Güvenliği

Tüm çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri vererek kültürümüzü sürekli geliştirmek ve sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmak.

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirerek müşteri memnuniyetini, ev ürünleri sektöründeki rekabet gücümüzü artırmak.
 • AR-GE çalışmalarıyla üretim yelpazemize yeni ürünler katarak, sektörümüz ile ilgili gelişen beklenti ve ihtiyaçları karşılamak.
 • İlgili risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedeflemek.
 • Uyan Madeni Eşya‘yı geleceğe taşıyacak stratejik planlar yapmak, stratejik yönetim anlayışını benimsemek.
 • Sürdürülebilir atık yönetim ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümümü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak.
 • Doğal kaynakları koruyup, enerji tüketimini azaltarak, başta enerji, su tüketimi olmak üzere, iklim değişikliği gibi çevresel etkileri kontrol altında tutmak.
 • Çevreyle ilgili konularda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara, müşteri gerekliliklerine ve diğer şartlara uymak.
 • Çalışanlarımıza kalite ve çevre konusunda bilinci artıracak, ekip ruhunu geliştirecek, katılımlarını artıracak şekilde eğitim vermek ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak.
 • Müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluğumuzun ifadesi olan Kalite ve Çevre Yönetim sistemlerini gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklere uymak,
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini analiz etmek ve en aza indirmek,
 • Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen sistemimiz sayesinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme faaliyetlerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,
 • Tüm çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri vererek kültürümüzü sürekli geliştirmek ve sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmak.

İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Firmamız Hakkında